top of page
ES finansavimo logo_LT.png

Inovatyvios augalų mitybos diagnostikos technologijos MTEP

UAB „Žemdirbių konsultacijos“ bendradarbiaudama kartu su partneriu MB „Konsultacijos Įmonėms“ įgyvendina projektą „Inovatyvios augalų mitybos diagnostikos technologijos MTEP“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0094 pagal veiksmų programos priemonę „Eksperimentas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856.

Šio projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą, vykdant eksperimentinę plėtrą bei kuriant naujus produktus sumanios specializacijos srityje.

Projekto įgyvendinimo metu bus vystoma inovacinė augalų mitybos diagnostikos ir stebėsenos technologija. Ši technologija bus mobili diagnostinė sistema, gebanti lauko sąlygomis nustatyti trūkstamas maistines medžiagas auginamose kviečių kultūrose ir pateikti savalaikę informaciją vartotojui. Taip pat projekto metu bus plečiama MTEPI infrastruktūra, t. y. įsigyjamas laboratorinių priemonių komplektas bei etaloninis spektrofotometras, ir sertifikuojamas sukurtas naujas produktas, užtikrinant atitikimą tarptautiniams saugumo standartams.

Projekto metu sukurtas produktas bus skirtas grūdines kultūras auginantiems ūkininkams, norintiems laiku diagnozuoti maistinių medžiagų deficitą augaluose. Tai leis ūkiams ne tik sumažinti išlaidas augalų tręšimui, bet tuo pačiu užtikrins didesnį bei gausesnį derlių.

Bendras projekto biudžetas – 1 321 680,41 eurų.

Projekto įgyvendinimui skirtas 779 457,30 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Numatoma projekto trukmė – 29 mėnesiai.

bottom of page